Technische Specialismen

Verwarmingsystemen

 

Voor de Plettenburg warmtewisselaar en de luchtmengkasten kan worden gekozen voor een verwarming voor de koude klimaten of de koude perioden in de winter. Hiervoor hebben wij twee systemen: een verwarmingselement of een gesloten brander.

 

Verwarmingselement
verwarmingselement 8x8 In de winter zal er meer stallucht worden aangezogen als buitenlucht en kan de R.V. waarde (relatieve vochtigheidswaarde) van de lucht oplopen. Hierdoor is de vochtopnamecapaciteit van de lucht lager.Om toch drogere lucht in het systeem te brengen moet meer buitenlucht worden gemengd met de stallucht. Deze buitenlucht moet dan worden verwarmd tot de gevraagde mengtemperatuur is bereikt.Hiervoor kan een verwarmingsregister voor warmwater in de luchtmengkast worden gemonteerd. Dit register moet dan worden aangesloten op een c.v. ketel.
 
 Gesloten brander
gesloten brander 8x8 De Heater is een direct gestookte luchtverwarmer die speciaal is ontwikkeld voor ruimten als stallen. Uniek is dat de heater zijn verbrandingslucht van buiten haalt.Het gebruik van buitenlucht voor de verbranding heeft 2 grote voordelen:* schone verbranding waardoor minder kans op storingen

* het verbrandingsproces onttrekt geen lucht aan de stal zelf, dus er hoeft minder ventilatielucht binnengebracht te worden.

Beide zaken zorgen voor een lager energieverbruik, en dus een kostenbesparing.

Daarnaast zorgt de luchtcapaciteit en de speciale vorm van de heater ervoor dat het toestel de lucht in de ruimte optimaal verdeelt.

 

De Heater is zodanig gebouwd dat u deze eenvoudig kunt onderhouden en veilig kunt gebruiken. Zo worden ontsteking en verbranding automatisch aangestuurd en zijn de onderdelen gemakkelijk bereikbaar voor schoonmaak en onderhoud.

De Heater is verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en voor de volgende gassoorten: aardgas (G20 en G25) , butaan en propaan.