Projecten

Marco Peelen, Meerlo

De warmtewisselaar zorgt in de winter voor de minimumventilatie in nieuwe volierestal van de Familie Peelen. Via de warmtewisselaar Binnenopstelling en de zogeheten Airsock komt de lucht in de stal. Deze manier van ventileren hebben we in samenspraak met Marco Peelen ontwikkeld. De warmtewisselaar kan ook gebruikt worden om de mest op de mestbanden te beluchten. Marco Peelen kan instellen hoeveel lucht de warmtewisselaar door de Airsock blaast en hoeveel lucht door de mestbandbeluchtingsbuizen. De warmtewisselaar heeft een inblaascapaciteit van 0,7 m3/h per hen en een afzuigcapaciteit van 1 m3/h per hen. Hierdoor geeft deze warmtewisselaar ook 31% fijnstofreductie.

 • Project Plettenburg

  De Warmtewisselaar Binnenopstelling staat bovenop een bordes op het plafond in de stal. Via de zijkant van de stal wordt buitenlucht aangezogen.

 • Project Plettenburg

  In het midden van de stal hangt onder het plafond een luchtverdeel unit. Hiermee kan de luchthoeveelheid worden geregeld voor de Airsock en de mestbandbeluchtingsbuizen.

 • Project Plettenburg

  Op de luchtverdeelunit zijn 2 Airsocks aangesloten, 1x naar voren en 1x naar achteren van de stal. In de Airsock zitten links en rechts een (door Plettenburg berekend) gaatjes patroon. Hierdoor wordt de verse buitenlucht de stal ingeblazen.

 • Project Plettenburg

  De warmtewisselaar is door middel van een geïsoleerd kanaal aangesloten op de luchtverdeelunit die in het midden van de stal hangt.