Warmtewisselaars

Het Principe

Het principe van de warmtewisselaar berust op de voortplanting van warmte door geleiding, waarbij warmte door een scheidingswand moet worden overgedragen met als doel warmteterugwinning. Met een Plettenburg warmtewisselaar is het mogelijk 100% verse buitenlucht op te warmen. Dit zorgt voor een optimaal stalklimaat.

WW-buiten_jpeg_11_1

De verse buitenlucht wordt opgewarmd door afgezogen stallucht. Zodoende wordt een zo hoog mogelijk rendement van warmteterugwinning bereikt. De koude buitenlucht wordt door een ingenieus buizensysteem geleid dat in tegenstroom wordt opgewarmd door af te voeren stallucht. Het resultaat: een geconditioneerde verse buitenlucht die een temperatuur heeft nagenoeg gelijk aan de staltemperatuur en een lage luchtvochtigheid kent waardoor een maximale drogingscapaciteit wordt bereikt. Stallucht verzadigd met vocht, CO2 en NH3, wordt dus niet hergebruikt!