Nieuws

Fijnstof reductie verminderd tot 31%

Aan de Plettenburg wisselaar zijn officiele metingen verricht naar de reductie van fijnstof. Deze metingen hebben een reductie van fijnstof tot 31% aangetoond. Daarmee is onze wisselaar ook in de RAV lijst opgenomen onder E7.6 / BWL 2011.02 (dit formulier kunt u downloaden onde de tab Downloads).

Additionele technieken voor emmisiereductie van fijn stof bij de diercategorieën: Opfokhennen en hanen voor legrassen; Legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen; (Groot-) ouderdieren van vleeskuikens in opfok; vleeskuikens; Kalkoenen en Eenden.

De warmtewisselaar zorgt ervoor dat er warme ventilatielucht vanuit de stal verse lucht opwarmt. De opgewarmde verse ventilatielucht wordt in de stal geblazen. Voor menging  van de warme lucht met de aanwezige stallucht kan dan per diercategorie en huisvestingsysteem een andere techniek worden toegepast.
In het condensatievocht dat zich vormt op de pakketten in de warmtewisselaar blijft stof achter. Samen met aanhechting van stof aan de wanden van de wisselaarskanalen resulteert dit in een reductie van de emissie van fijnstof.
De warmtewisselaar is uitgevoerd volgens het tegenstroompricipe (zie warmtewisselaar in hoofdmenu).
De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de afzuigventilator van de warmtewisselaar bedraagt bij:
– Opfokhennen; 0,4 m3/dier/uur.
– Leghennen; 1,0 m3/dier/uur.
– Opfokvleeskuikenouderdieren; 1,0 m3/dier/uur.
– Vleeskuikens; 1,0 m3/dier/uur.
De capaciteit is regelbaar met behulp van frequentie regelaars.

Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.