Nieuws

Wisselaar op de RAV lijst met emissiefactor 0,021 kg NH3 per dierplaats per jaar

De emissiefactor van de Plettenburg wisselaar is met zowel het verdeelsysteem met PVC buizen als de jet inblaas met steunventilatoren naar 21 gram gebracht. Het Plettenburg systeem staat op de RAV-lijst onder nummer BWL 2010.13 V2 (dit formulier kunt u downloaden onder de tab Downloads).

Bij Plettenburg heeft u de keuze uit meerdere luchtverdeelsystemen. Met jet inblaas en steunventilatoren of oplierbare PVC buizen waarbij verse opgewarmde buitenlucht direct op dierniveau wordt gebracht. Bovendien zijn wij in staat één wisselaar aan te sluiten op twee stallen.

Stal met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar voor de diercategorieën: Vleeskuikens; (Groot-) ouderdieren van vleeskuikens in opfok; Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken en 6 tot 30 weken; vleeskalkoenen.

 

Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen en verwarmen van de mest-/strooisellaag door middel van een onderhoudsvriendelijke warmtewisselaar hetzij met continu draaiende circulatieventilatoren of een in hoogte verstelbaar luchtverdeelsysteem met PVC-buizen op dierniveau. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat er warme ventilatielucht vanuit de stal verse lucht opwarmt via één of meer warmtewisselaar(s). De opgewarmde verse ventilatielucht wordt boven in de stal in 1 of 2 richtingen uitgeblazen. Vervolgens wordt deze lucht door recirculatieventilatoren vermengd met warme lucht bovenin de stal en naar één of beide staleinden gestuwd. Via de topgevelwand(en) wordt de lucht terug over de strooisellaag geleid.

Bij gebruik van van verdeelbuizen wordt de opgewarmde verse ventilatielucht via een in hoogte verstelbaar verdeelsysteem gelijkmatig over de strooisellaag geleid. Door het mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de gehele stal bereikt. De Mest/strooisellaag wordt gedroogd en de CO2 wordt bij de dieren verdreven.

 

De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de warmtewisselaar(s) bedraagt 0,35 m3 per dierplaats per uur. De capaciteit is regelbaar door middel van frequentie regelaars.

Emissiefactor:

– (Scharrel) vleeskuikens; 0,021 kg NH3 per dierplaats per jaar.

– (Groot-) ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken; 0,158 NH3 per dierplaats per jaar.

– Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken; 0,095 kg NH3 per dierplaats per jaar.

– Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok 6 weken tot 30 weken; 0,297 kg HN3 per dierplaats per jaar.

– Vleeskalkoenen; 0,430 kg NH3 per dierplaats per jaar.

 

 

nieuws-wisselaar-ravlijst2

één wisselaar op twee stallen.

nieuws-wisselaar-ravlijst1

één wisselaar per stal.