Nieuws

Fiscale voordelen op de producten van Plettenburg

De ontwikkelingen van Plettenburg worden gekenmerkt door een hoog energierendement. Vandaar dat een groot deel van onze zelfstandig ontwikkelde producten, zoals warmtewisselaar en frequentieregelaars op de EIA-lijst zijn opgenomen.

 

Middels de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst, bovenop de reguliere afschrijving. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Profiteren van de Energie Investeringsaftrek (EIA) kan wanneer u een bedrijf heeft en aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en u onderneemt voor eigen rekening;
  • er is recent (tot maximaal drie maanden terug) een energie-investering gedaan in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst van het jaar waarin u investeert;
  • u kunt de benodigde vergunningen voor de investeringen tonen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, kunt u nu uitsluitend digitaal, via e-loket, EIA aanvragen bij Agentschapnl. Het is niet meer mogelijk dit schriftelijk te doen. Plettenburg kan deze digitale indiening compleet voor u verzorgen.